Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tiskové zprávy 2022

21. 11. 2022

Zrychlení povolování staveb? Cestu ukazují jednotné stavebně-technické předpisy

TZ 24/2022: Jedno zastřešující stanovisko úřadu je pro stavebníka lepší než deset dílčích. Stejně tak je pro ty, kdo žádají o povolení stavby, ale i pro ty, kdo stavbu povolují, efektivnější řídit se jedněmi stavebně-technickými předpisy. Ty definují základní rámec toho, jak mají stavby na území České republiky fungovat. Právě o sjednocení tohoto pro stavebníky i projektanty zásadního právního předpisu usiluje v rámci novely nového stavebního zákona Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
10. 11. 2022

Aukce u veřejných zakázek dehonestují české stavebnictví i technické vzdělání

TZ 23/2022: Nejnižší cena jako základní parametr výběrových řízení na veřejné zakázky ve stavebnictví stále převažuje. A to i přesto, že zákon o zadávání veřejných zakázek již od roku 2016 požaduje vybírat zhotovitele podle „ekonomické výhodnosti nabídek“. Ta se hodnotí na základě poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. I tak stále přetrvává selekce sledující především, anebo i výhradně, nejnižší nabídkovou cenu. ČKAIT dokonce registruje několik případů, kdy jsou vysoce kvalifikované činnosti soutěženy v elektronické aukci s jediným nebo významně převažujícím kritériem – nejnižší cenou.
26. 10. 2022

Inženýrská komora se staví proti zavádění různé kvality ve výstavbě

TZ 22/2022 Odlišné požadavky na kvalitu bydlení, například osvětlení, větrání či na světlou výšku místností obytných budov, různé řešení bezbariérovosti, jiné požadavky na požární bezpečnost či parkování... To by mohl být nežádoucí důsledek zavedení odlišných „městských“ stavebně technických předpisů a požadavků na stavby. Zatímco Evropa směřuje k jejich sjednocení, odpůrci jednotných stavebně technických předpisů v Česku požadují v rámci projednávání novely nového stavebního zákona pravý opak.
25. 10. 2022

Inženýrská komora ocenila 30 osobností a jejích inženýrské umění

TZ 21/2022: Majitelé a ředitelé stavebních firem, profesoři, autoři patentů a studií v oblasti stavebních postupů nebo materiálů, tvůrci výjimečných konstrukčních řešení či osobnosti dlouhodobě propagující technické vzdělání a kultivaci stavebního prostředí. Třicítka inženýrů a techniků, které při příležitosti svého 30. výročí ocenila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), reprezentuje všechny stavební oblasti a činnosti.
17. 10. 2022

Inženýrská komora ukáže možné cesty k energetické soběstačnosti ČR

TZ 20/2022: Nové technologické možnosti energetické koncepce a hospodaření s energiemi jako možné řešení stávající náročné situace pro podniky i domácnosti: To je hlavním tématem každoročního prestižního Inženýrského dne ČKAIT, který letos proběhne v úterý 18. října. Na sledovanou akci pořádanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se do brněnského hotelu AVANTI sjedou špičky z jednotlivých oborů. Diskutovat budou například o nových technologiích a trendech v aplikaci fotovoltaiky v budovách nebo o energetickém využití odpadů pomocí termochemické konverze. Zvláštní blok bude věnován bezpečnému, pravděpodobnému vývoji jaderných technologií.
11. 10. 2022

Světelný příběh 30 výjimečných staveb nadchl!

TZ 19/2022: Skvělé ohlasy provázely pondělní světelnou instalaci přibližující třicítku výjimečných staveb realizovaných v České republice od roku 1992. Videomapping rozehrál vůbec poprvé členitou fasádu Kongresového centra Praha, aby připomněl 30. výročí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě i 30 let České republiky. Divákům, mezi nimiž nechyběli ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a špičky inženýrských profesí, přiblížil tři desítky pozemních, dopravních, energetických a vodních staveb, jež zvýšily kvalitu života v České republice. A v mnoha případech posunuly hranice možností inženýrských a technických oborů u nás i v zahraničí.
05. 10. 2022

ČKAIT slaví 30. výročí: 30 vybraných staveb přiblíží videomappingem

30 let České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). 30 let České republiky. 30 staveb. 30 osobností.
26. 09. 2022

30. výročí ČKAIT připomeneme také originálním videomappingem – 10. října 2022

Naprosto výjimečný zážitek čeká na návštěvníky videomappingu, který jsme společně s renomovanými tvůrci připravili na pondělí 10. října od 19:30 v Kongresovém centru Praha.
24. 09. 2022

Cena Inženýrské komory vyzdvihla rekonstrukce a konverze

TZ 16/2022: Nové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé provedení veřejných a dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To jsou převažující rysy pěti realizací, které získaly prestižní Cenu Inženýrské komory 2021. Ocenění byla vyhlášena tuto sobotu 24. září 2022 na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).
21. 09. 2022

ČKAIT vítá definitivní osvobozující rozsudek nad autorem Trojské lávky

S argumenty, které na obhajobu obou osob obžalovaných v kauze tzv. Trojské lávky zaznívaly od počátku, se ztotožnil i odvolací senát pražského městského soudu. Oba inženýři, jež obžaloba vinila z pádu lávky v roce 2017, tak byli zproštěni viny. Finálně, pokud nebude rozsudek napaden dovoláním. V kauze na straně obžalovaných figurovali prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jenž lávku na začátku 80. let vyprojektoval, a Ing. Antonín Semecký, který byl z pozice bývalého šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) spoluzodpovědný za její údržbu.