Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT vítá definitivní osvobozující rozsudek nad autorem Trojské lávky

ČKAIT vítá definitivní osvobozující rozsudek nad autorem Trojské lávky

S argumenty, které na obhajobu obou osob obžalovaných v kauze tzv. Trojské lávky zaznívaly od počátku, se ztotožnil i odvolací senát pražského městského soudu. Oba inženýři, jež obžaloba vinila z pádu lávky v roce 2017, tak byli zproštěni viny. Finálně, pokud nebude rozsudek napaden dovoláním. V kauze na straně obžalovaných figurovali prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jenž lávku na začátku 80. let vyprojektoval, a Ing. Antonín Semecký, který byl z pozice bývalého šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) spoluzodpovědný za její údržbu.

Představitelé České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vítají verdikt i jednoznačnou argumentaci soudců odvolacího senátu. Potvrdila oprávněnost obhajoby obou obžalovaných. Ve shodě s ní označila předsedkyně senátu za hlavní příčiny pádu lávky nerespektování zákazu používání posypové soli při údržbě lávky v zimním období, následky povodně v roce 2002 a neodborné větší opravy lávky. Konstatovala, že ani jeden z obžalovaných se nedopustil těch skutečností, o které se opírala obžaloba.

Odvolací senát Městského soudu v Praze ve světle obžaloby a požadavků státního zástupce otevřel tři zásadní otázky: bylo povinností autora projektové dokumentace starat se o podmínky provozu lávky, starat se o podmínky údržby lávky a jejich respektování a konečně starat se rovněž o její opravy. Ve všech třech bodech došli členové odvolacího senátu k záporným odpovědím.

Tento postoj je zcela v souladu s vyjádřeními ČKAIT – Komora od první chvíle poukazovala na účelovost a zmatečnost obžaloby. Ostatně ani soudní znalci nebyli s to po téměř 40 letech provozu prokázat kauzální spojitost mezi údajnými chybami v projektu, potažmo realizací, a správou lávky. „Soudní znalci se například nezabývali mírou poškození, kterou na Trojské lávce spáchaly dvě velké povodně, včetně té historické z roku 2002. Výsledek, který by se lišil od dnešního verdiktu odvolacího soudu, bychom považovali za nebezpečný precedens de facto pro jakékoliv starší stavby v České republice,“ vítá výsledek dnešního rozhodnutí senátu Městského soudu Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Komora se ztotožňuje také s vyjádřením odvolacího senátu i samotných žalobců, podle nichž šlo o odborně velice náročnou záležitost. I proto upozorňuje na již překonanou praxi, kdy soudní znalci nemuseli mít inženýrskou autorizaci v oboru staveb, jejichž posudky pro soudy zpracovávali. Přesně to nastalo v případě Trojské lávky. „Jsme připraveni spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti ČR na systému nového, speciálního postupu v podobných případech, pokud by nastaly. Souhlasíme se zapojením profesních komor, nezávislých odborníků a nastavení pravidel pro zajišťování důkazního materiálu. Neboť jedině odborníci mohou zodpovědně analyzovat skutečné důvody havárií jako v případě Trojské lávky. Ukazuje se, že náš požadavek na sestavování odborných komisí u zvlášť závažných soudních řízení je nezbytné,“ konstatuje Ing. Špalek.


prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc.

Autorizace:

Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb, ČKAIT 1001834


Vzdělání:
 • Fakulta stavební VUT, Brno
 • AV ČR – doktorská práce „Stress Ribbon and Cable Supported Pedestrian Bridges“

Zaměstnání/praxe:

Mezi roky 1969 a 1991 působil jako projektant ve firmě Dopravní stavby Olomouc, středisko Brno. Od roku 1991 pracoval tři roky na pozici projektanta ve firmě T. Y. Lin International v San Francisku ve Spojených státech. V témže roce nastoupil jako technický ředitel projektové kanceláře Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o., Brno, v níž působí dodnes. V roce 1994 začal působit v Ústavu betonových a zděných konstrukcí na Stavební fakultě VUT v Brně, kde stále vyučuje. Je autorem řady odborných článků a knih. K nejdůležitějším patří knihy Stress Ribbon and Cable Supported Pedestrian Bridges a Designing and Constructing Prestressed Bridges. Z hlediska výzkumu stojí za vývojem a návrhem visutých a zavěšených soustav a konstrukcí z předpjatého pásu či vývojem hybridních konstrukčních soustav z oceli a betonu. Jako autor či spoluautor je podepsaný pod 150 mostními konstrukcemi.


Vybrané realizace:
 • Zavěšený most přes Labe, Dálnice D11 -1987 (Award for Outstanding Structures 1990 - special mentioned, FIP, XI Congress in Hamburg, Germany).
 • Lávka přes řeku Sacramento, Redding, California, USA – 1990 (Award of Excellence, Portland Cement Association 1990).
 • Lávka přes Švýcarskou zátoku Vranovské přehrady – 1993 (Award for Outstanding Structures 1994 FIP, XII Congress in Washington, D.C.).
 • Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích – 2006 (stavba roku 2007, cena ČKAIT 2006, prestižní stavba Jižních Čech 2004–2006)
 • Most přes Odru a Antošovické jezero - 2007 (Stavba roku 2008. ABF, Mostní dílo roku 2007. Ministerstvo dopravy ČR 2009).
 • Most přes Ebro River, Deltebre – Sant Jaume D’Enveja, Spain – 2011 (první cena v architektonicko-konstrukční soutěži 2008).
 • Dálniční most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA – 2013. (Best of the Best Projects, Engineering News-Record (RNR) 2015, Award of Excellence, Portland Cement Association 2014.
 • Mosty přes údolí potoků Hrabyňka a Kremlice, Mokré Lazce - 2015. (Stavba roku 2017, Mostní dílo roku 2015).
 • Lávka přes řeku Willamette, Salem, Oregon, USA (Award of Excellence -The Precast / Prestressed Concrete Institute (PCI) 2018, 2018 Prize Bridge Award, The National Steel Bridge Alliance (NSBA).
 • Lávka přes Labe v Nymburce – 2021 (první cena v architektonicko-konstrukční soutěži 2018)

Vybraná ocenění:
 • Fritz-Schumacher Price, 1990 - University of Hannover, Germany. For designs of bridges built in Czechoslovakia, especially for the design of Stress-ribbon bridges.
 • Medal of Merit from the fib - International federation for structural concrete - 1999.
 • Čestný člen České betonářské společnosti ČSSI – 2002.
 • CTU Award 2003, University of Dundee, UK. For outstanding contributions in the field of concrete bridge design.
 • Freyssinet Medal from the fib - International federation for structural concrete – 2010. For outstanding technical contributions in the field of structural concrete.
 • Ocenenie za celoživotný príspevok k rozvoji betónových konštrukcií a mostov. Slovenský národný komitét fib, Bratislava 2011.
 • Ícaro Award 2011 from School of Civil Engineering, University of Coruna, Spain. For the academic excellence achieved in a structural engineering field.
 • 2013 Prix Albert Caquot from French Association for Civil Engineering. For recognition of outstanding contributions to the art of civil engineering, and to projects and publications, in particular in the field of bridges.
 • Osobnost stavitelství 2021, Stavba roku, SIA ČR – Rada výstavby.
 • 2022 ACHE medal award - Spanish Association of Structural Engineering. For professional achievements in the structural engineering field.

Fotografie vybraných referenčních realizací: https://www.dropbox.com/sh/odjcnznofup1x6t/AACR7FERDUb2-VaCGng3kUGRa?dl=0
21. 09. 2022