Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

03.09.2015 - 03.09.2015

03.09.2015 - 03.09.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
15.00
Obec
Brno
Místo konání
Fakulta stavební VUT v Brně
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)