Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

04.11.2015 - 04.11.2015

04.11.2015 - 04.11.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Pardubice
Místo konání
Hotel Euro Pardubice, a. s.
Město
Jiráskova 2781
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)