Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

05.11.2015 - 05.11.2015

05.11.2015 - 05.11.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 2
Místo konání
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro
Město
Sokolská 15
Vložné v Kč
0
Termín (date)