Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.02.2014 - 10.02.2014

10.02.2014 - 10.02.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
14.00
Obec
Praha 6
Místo konání
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Město
Thákurova 7
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)