Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.06.2014 - 10.06.2014

10.06.2014 - 10.06.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, přednáškový sál D182, přízemí
Město
Veveří 331/95
Vložné v Kč
2904
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
290
Termín (date)