Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.10.2016 - 11.10.2016

10.10.2016 - 11.10.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
18.00
Obec
Brno
Místo konání
hotel OREA Santon
Město
Přístavní 38
Vložné v Kč
3150
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)
-