Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.3.2017 - 10.3.2017

10.3.2017 - 10.3.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Brno
Místo konání
Hotel Voroněž
Město
Křížkovského 47
Vložné v Kč
0
Termín (date)