Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10.9.2015 - 10.9.2015

10.9.2015 - 10.9.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Praha
Místo konání
hotel Pramen
Město
Za Černým mostem 3/362
Vložné v Kč
450
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
450
Termín (date)