Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

13.10.2015 - 14.10.2015

13.10.2015 - 14.10.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Euro Agentur Hotel Tereziánský dvůr
Město
t
Vložné v Kč
2040
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
1200
Termín (date)
-