Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.01.2016 - 14.01.2016

14.01.2016 - 14.01.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
15.00
Obec
Brno
Místo konání
FAST VUT v Brně
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)