Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14.9.2016 - 14.9.2016

14.9.2016 - 14.9.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 1
Místo konání
Hotel Grandior, Kongresové centrum u Hájků
Město
Na Poříčí 42
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)