Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

15.02.2016 - 15.02.2016

15.02.2016 - 15.02.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
Masarykova kolej ČVUT v Praze
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
1100
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)