Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18.02.2015 - 18.02.2015

18.02.2015 - 18.02.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Ústí nad Labem
Místo konání
Národní dům
Město
Velká Hradební 33
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)