Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18.05.2016 - 20.05.2016

18.05.2016 - 20.05.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
19.00
Obec
Brno
Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
4700
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)
-