Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

19. mezinárodní sympozium MOSTY 2014

19. mezinárodní sympozium MOSTY 2014

Pořadatel

Druh akce
sympozium
Trvání
15 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti,zhotovitelé,vědečtí a výzkumní pracovníci,správci silnic a komunikací,starostové měst a obcí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek + CD, prospekty zúčastněných firem
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. František Menšík
Přednášející (pracoviště)
budou vybráni na základě přihlášených anotací
Hlavní odborné téma – program akce
Stav silničních a drážních mostů, plánování a financování staveb, legislativa, příčiny vad a poruch, příprava a realizace novostaveb, rekonstrukcí a oprav, havarie a životnost mostů, inovace technologií, materiálů, výrobků.
Vyhodnocení soutěže Mostní dílo roku 2012.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Tematický okruh I. Mostní objekty v ČR, výstavba, správa a údržba, normy.
Tematický okruh II. Mosty v Evropě a ve světě.
Tematický okruh III. Věda a výzkum.
Tematický okruh IV. Projekty a realizace.