Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20.02.2014 - 20.02.2014

20.02.2014 - 20.02.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
Modřanský biograf
Město
U Kina
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)