Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21.04.2015 - 21.04.2015

21.04.2015 - 21.04.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
Aula fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
Město
Třída Generála Píky 7
Vložné v Kč
1652
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
100
Termín (date)