Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21.04.2015 - 21.04.2015

21.04.2015 - 21.04.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
19.00
Obec
Brno-Pisárky
Místo konání
Vila Stiassni
Město
Hroznová 14/82
Vložné v Kč
0
Termín (date)