Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21.04.2016 - 21.04.2016

21.04.2016 - 21.04.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
15.00
Obec
Ostrava-Poruba
Místo konání
VŠB-TU Ostrava, FAST
Město
L. Podéště 1875
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)