Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

23.11.2016 - 23.11.2016

23.11.2016 - 23.11.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
Masarykova kolej ČVUT v Praze
Město
Thákurova 1
Vložné v Kč
400
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)