Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25.01.2017 - 25.01.2017

25.01.2017 - 25.01.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec-Králové
Místo konání
Adalbertinum
Město
Třída ČSA 300/22
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)