Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

26.01.2017 - 26.01.2017

26.01.2017 - 26.01.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
15.00
Obec
Brno
Místo konání
Fakulta Stavební VUT v Brně
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
0
Termín (date)