Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

3.12.2015 - 3.12.2015

3.12.2015 - 3.12.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Brno
Místo konání
VUT v Brně, FAST, TST - E-626
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
2600
Termín (date)