Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

8.3.2016 - 8.3.2016

8.3.2016 - 8.3.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
ČVUT FSv Praha posluchárna C 223
Město
Thákurova 2077/7
Vložné v Kč
250
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)