Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

9.4.2015 - 9.4.2015

9.4.2015 - 9.4.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 1
Místo konání
Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna
Město
Mariánské náměstí 98/1
Vložné v Kč
800
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
150
Termín (date)