Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Akademie zateplování 2015

Akademie zateplování 2015

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, energetičtí specialisté, investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
prezentace ke stažení, materiály pořadatele akce
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc
Přednášející (pracoviště)
viz. program
Hlavní odborné téma – program akce
Aktuality v oblasti zateplování. Aktuální legislativní požadavky a dopady na stavební praxi. Význam a rozdíly budov s různou energetickou náročností (budovy s téměř nulovou spotřebou energie, budovy na nákladové optimální úrovni). (Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., ČVUT Praha)
Praktické výpočetní pomůcky pro navrhování zateplení. Možnosti výpočetních programů, 2D, 3D výpočty prostupu tepla, bilance vlhkosti a povrchových teplot konstrukcí i detailů. (Jan Kurc, Knauf Insulation)
Jak lze / nelze zateplením dosáhnout cíleného energetického standardu. Příklady výpočtu zateplení stávajících RD a BD pro různé hladiny energetické náročnosti (téměř nulový dům, dum na nákladově optimální úrovni, nízkoenergetický dům, pasivní dům, aktivní dům). Co je opravdu nákladově optimální řešení? (Ing. Milan Pokrivčák, MBA, Knauf Insulation)
Šikmé střechy, možnosti rekonstrukcí + praktická ukázka. Rekonstrukce šikmých střech. Funkční vs. riziková řešení, praktické konstrukční varianty. (Jan Kurc, Knauf Insulation)
Dřevostavby – teorie a praxe. Systémové řešení bez rizika plísně a degradace dřeva. Difuzně otevřené a uzavřené skladby konstrukcí. Dřevostavba vs. zděná stavba. (Ing. Jan Juhás, Knauf Insulation)
Dodatečné zateplování budov nekontaktním způsobem, zkušenosti z realizací. Typické problémy vs. řešení při dodatečném zateplování obvodových konstrukcí nekontaktním způsobem. (Ing. Petr Hynšt, Lindab)
Prostorově a energeticky úsporné fasády, Možnosti realizace lehkých moderních konstrukcí staveb. (Ing. Miroslav Nyč, Knauf Praha)
ETICS – legislativní požadavky. Dopad legislativy na projekt zateplení obálky budovy. Certifikace ETICS, dokládání stálosti vlastností, aktuální požární předpisy. (Ing. Jan Tripes, TZUS, s. p.)
Zlepšení tepelněizolační funkce stávajících ETICS z pohledu legislativy, návrhu a realizace. Příklady správných řešení detailu, základní nedostatky projektu z pohledu praxe. (Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s. r. o.)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zlepšení tepelně technických, akustických a požárních parametrů staveb, zásady pro navrhování a provádění staveb, kontrolní činnost při výstavbě. Aktuální požadavky legislativy v oblasti energetické náročnosti a požární bezpečnosti.