Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice

Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice

Pořadatel

Druh akce
seminář/školení
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, elektrotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta, katalogy, odborné publikace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Přednášející (pracoviště)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek, Dalibor Šalanský
Hlavní odborné téma – program akce
1. Připravované a nové normy v ochraně před bleskem (LPS)
2. Zkušenosti ze znalecké a revizní činnosti při posuzování projektů a revizních zpráv.
3. Nejčastější chyby při navrhování a instalaci izolovaných hromosvodů.
4. Praktické ukázky správných instalací oddálených a izolovaných hromosvodů.
5. Video ukázky zkoušek LPS.
6. Postup při revizi LPS.
7. Svodiče přepětí s předjištěním.
8. Ochrana před bleskem a přepětím pro slaboproudé sítě.
9. Ochrana při práci na elektrickém zařízení.
10. Ochrana před zkratem, zkratovací soustavy.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ochrana před bleskem a přepětím v České republice, současný stav a úroveň této problematiky.
Zkušenosti se znalecké a revizní činnosti. Ochrana pro slaboproudé sítě a chyby při instalaci izolovaných hromosvodů.