Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice

Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice

Pořadatel

Druh akce
seminář/školení
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, elektrotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta, katalogy, odborné publikace
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Přednášející (pracoviště)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek, Dalibor Šalanský
Hlavní odborné téma – program akce
1. Připravované a nové normy v ochraně před bleskem (LPS)
2. Zkušenosti ze znalecké a revizní činnosti při posuzování projektů a revizních zpráv.
3 Nejčastější chyby při navrhování a instalaci izolovaných hromosvodů.
4. Praktické ukázky správných instalací oddálených a izolovaných hromosvodů.
5. Video ukázky zkoušek LPS.
6. Postup při revizi LPS.
7. Svodiče přepětí s předjištěním.
8. Ochrana před bleskem a přepětím pro slaboproudé sítě.
9. Ochrana při práci na elektrickém zařízení.
10. Ochrana před zkratem, zkratovací soustavy.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ochrana před bleskem a přepětím v České republice, současný stav a úroveň této problematiky.
Zkušenosti ze znalecké a revizní činnosti. Ochrana pro slaboproudé sítě a chyby při instalaci izolovaných hromosvodů.