Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb

Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavební úřady, stavebníci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník na USB
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Bc. Kregl, Ing. Nohová, Ing. Pospíšil, doc. Kupilík, zástupce MMR, Ing. Boháč
Hlavní odborné téma – program akce
bude upřesněno

Témata: povinnosti stavebníka z hlediska PB, novela SZ, vydávání stanovisek z pohledu HZS, stavební výrobky, stavební právo
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference PKPO a ČKAIT: Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb.