Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezstyková kolej

Bezstyková kolej

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru dopravních staveb, odborníci pro stavbu a údržbu železniční dopravní cesty, projektanti, pracovníci v oblasti správy infrastruktury, stavebního dozoru a zhotovitelských firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Otto Plášek, PhD., VUT Brno, FAST
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Szabó, SŽDC Praha, s. o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Aktuální předpisová základna pro zřizování bezstykové koleje
2. Zkušenosti se zřizováním a údržbou BK po dvou letech platnosti nového předpisu SŽDC S 3/2 pro BK
3. Zásady pro svařování a navařování kolejnic
4. Povinnosti při používání odtavovacího stykového svařování za určitých podmínek
5. Nedostatky při provádění regenerace výhybek z pohledu kontrolní činnosti správce železniční infrastruktury
6. Diskuse k návrhům změn a oprav předpisu SŽDC S 3/2.

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zásady teorie zřizování bezstykové koleje (BK), schválené postupy pro zřizování BK, udržování BK, svařování kolejnic, regenerace výhybek navařováním.