Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezstyková kolej

Bezstyková kolej

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru dopravních staveb, odborníci pro stavbu a údržbu železniční dopravní cesty, projektanti, pracovníci v oblasti správy infrastruktury, stavebního dozoru a zhotovitelských firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Otto Plášek, PhD., VUT Brno, FAST
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Szabó, SŽDC Praha, s. o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Aktuální předpisová základna pro zřizování bezstykové koleje
2. Zkušenosti se zřizováním a údržbou BK po dvou letech platnosti nového předpisu SŽDC S 3/2 pro BK
3. Zásady pro svařování a navařování kolejnic
4. Povinnosti při používání odtavovacího stykového svařování za určitých podmínek
5. Nedostatky při provádění regenerace výhybek z pohledu kontrolní činnosti správce železniční infrastruktury
6. Diskuse k návrhům změn a oprav předpisu SŽDC S 3/2.

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zásady teorie zřizování bezstykové koleje (BK), schválené postupy pro zřizování BK, udržování BK, svařování kolejnic, regenerace výhybek navařováním.