Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BIM – MÉNĚ CHYB V NÁVRHU, KOORDINACI A REALIZACI STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

BIM – MÉNĚ CHYB V NÁVRHU, KOORDINACI A REALIZACI STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Přednášející (pracoviště)
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Jiří Koliba; Ing. Štěpánka Tomanová; Ing. Martin Černý; Ing. Tomáš Minka; Ing. Jan Šourek; Ondřej Štěpánek, MA
Hlavní odborné téma – program akce
Program:
Zahájení a řízení semináře
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT
Úvodní slovo. BIM a veřejná správa
Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, sekce stavebnictví
Princip metodiky BIM – návrat ke spolupráci
Ing. Štěpánka Tomanová, CAD-BIM s. r. o.,
zpracovatelka technických norem BIM pro ÚNMZ
Národní knihovna BIM a standardizace informací v BIM modelech.
Ing. Martin Černý, VUT v Brně/Northumbria University.
BIM od návrhu po facility management. BIM model jako centrum informací. Výhody, příklady, nástroje.
Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři, s.r.o
Implementace BIM z pohledu zhotovitele
Ing. Jan Šourek, BIM koordinátor, Skanska, a. s., Praha
Co jsou BIM knihovny, BIM objekty a BIM prvky. Jak pracují s BIM knihovnami projektanti.
Ondřej Štěpánek, MA, BIMsoft Praha
Diskuze
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

• Jaké jsou počáteční investice uplatnění BIM v projektové praxi?
• Jaké jsou teoretické znalostní a praktické odborné požadavky na práci s BIM?
• Jak ovlivní BIM transparentnost výběrových řízení?
• Jak BIM ovlivní koordinaci jednotlivých profesí na přípravě návrhu stavby?
• Pro jaké stavby je vhodné použít BIM?
• Co jsou BIM knihovny, BIM objekty a BIM prvky?