Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bulharsko

Bulharsko

Mezi regulované inženýrské činností v Bulharsku patří i investiční projektový inženýr. V souladu s bulharskými zákony o uznávání odborné kvalifikace, pravomoc přijmout rozhodnutí o uznání kvalifikace inženýrů v Bulharsku má Komora inženýrů v investiční výstavbě.

Kontaktní adresa :

General Totleben Blvd 28
1606 Sofia

Kontaktní osoba:

Mrs. Zaharinka Angelova
Tf.: 9692070
Email: zachar@abv.bg

V zájmu dalšího rozvoje bulharských investičních a stavebních projektů, občané České republiky jsou povinni předložit k uznání odborné kvalifikace doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání v oblasti stavebnictví a doklad odpovídající praxe v délce nejméně 4 roky.
Dalším požadavkem pro uznání je členství v Komoře inženýrů v investiční výstavbě. Příslušný orgán provozuje dva registry inženýrů, s plnou a omezenou kapacitou oprávnění projektovat. Vstup do různých rejstříků závisí na odborné zkušenosti žadatele a době trvání plánované projektové činnosti v Bulharsku.