Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

CIKO – komín jako bezpečný a funkční prvek moderní stavby

CIKO – komín jako bezpečný a funkční prvek moderní stavby

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavbyvedoucí, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Společenstvo kominíků ČR
Přednášející (pracoviště)
Ing. Miroslav Drobník
Hlavní odborné téma – program akce
1) Nová legislativa a její vliv na navrhování komínů - přednáší SKČR
Změny v normě 734201-Z2; obnovitelné zdroje jako obecný zdroj i pro moderní výstavbu; povinnost výpočtu spalinové cesty; soulad spotřebič komín (co se děje, když tomu tak není); reálné příklady špatně navržených komínů

2) Moderní spotřebiče a návrh funkčního komínu - přednáší CIKO
Ukázka rozdílů teplot spalin mezi různými typy spotřebičů, ochlazování spalin po délce spalinové cesty, vliv konstrukce komínu na fungování spalinové cesty, ukázky výpočtu spalinové cesty, vliv obsluhy spotřebiče na teplotu spalin

3) Typy konstrukce komínových systému a jejich rozdíly - přednáší CIKO
Sortiment systémových komínů CIKO, vliv jejich rozdílné konstrukce, příklady vhodného použití, dostupné projekční podklady

4) Bezpečný komín v zaizolovaném a utěsněném domě - detaily
Pohled požární bezpečnosti, počítačové simulace a reálná měření teploty na plášti komínu v prostupech stropem, vzorové detaily a možná řešení

5) Shrnutí
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1) Nová legislativa a její vliv na navrhování komínů
2) Moderní spotřebiče a návrh funkčního komínu
3) Typy konstrukce komínových systému a jejich rozdíly
4) Bezpečný komín v zaizolovaném a utěsněném domě - detaily