Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu ?

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu ?

Druh akce
seminář
Trvání
2,5 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, stavební úřady, odbornou veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vrba Jaromír
Přednášející (pracoviště)
Ing. Vrba J., Prof.Ing. Witzany J., DrSc., dr.h.c., Ing.Honzík V.
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář seznámí odpovědné projektanty, vlastníky, stavební úřady a zhotovitele s možnými nebezpečími při zřizování dodatečných otvorů v panelových domech.
Normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů, nejčastější požadavky na zřizování otvorů, význam komplexního nahlížení na provádění dodatečných otvorů z hlediska celkové statické bezpečnosti, význam tuhosti styků stěnových a stropních dílců, zvláštnosti malo a středněrozponových soustav, výpočtové modely, rizika výpočtu při zjednodušeném modelování výseků stěn, zásady pro řešení relativně malých otvorů.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí odpovědné projektanty, vlastníky, stavební úřady a zhotovitele s možnými nebezpečími při zřizování dodatečných otvorů v panelových domech.
Normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů, nejčastější požadavky na zřizování otvorů, význam komplexního nahlížení na provádění dodatečných otvorů z hlediska celkové statické bezpečnosti, význam tuhosti styků stěnových a stropních dílců, zvláštnosti malo a středněrozponových soustav, výpočtové modely, rizika výpočtu při zjednodušeném modelování výseků stěn, zásady pro řešení relativně malých otvorů.