Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu ?

Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu ?

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, stavební úřady, odbornou veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vrba Jaromír
Přednášející (pracoviště)
Ing. J. Vrba, Prof.Ing. J. Witzany, DrSc., dr.h.c. Ing.V. Honzík
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář seznámí odpovědné projektanty, vlastníky, stavební úřady a zhotovitele s možnými nebezpečími při zřizování dodatečných otvorů v panelových domech.
Normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů, nejčastější požadavky na zřizování otvorů, význam komplexního nahlížení na provádění dodatečných otvorů z hlediska celkové statické bezpečnosti, význam tuhosti styků stěnových a stropních dílců, zvláštnosti malo a středněrozponových soustav, výpočtové modely, rizika výpočtu při zjednodušeném modelování výseků stěn, zásady pro řešení relativně malých otvorů.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí odpovědné projektanty, vlastníky, stavební úřady a zhotovitele s možnými nebezpečími při zřizování dodatečných otvorů v panelových domech.
Normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů, nejčastější požadavky na zřizování otvorů, význam komplexního nahlížení na provádění dodatečných otvorů z hlediska celkové statické bezpečnosti, význam tuhosti styků stěnových a stropních dílců, zvláštnosti malo a středněrozponových soustav, výpočtové modely, rizika výpočtu při zjednodušeném modelování výseků stěn, zásady pro řešení relativně malých otvorů.