Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dánsko

Dánsko

V Dánsku jsou zákonem upraveny profese „Certifikovaný stavební inženýr“ a „Stavební expert“.

Když český občan žádá o povolení k práci v rámci regulovaného povolání v Dánsku, musí poslat svoji přihlášku příslušnému orgánu, který zahájí proces uznávání. Příslušný orgán pro profesi „Certifikovaný stavební inženýr“ je Dánská společnost inženýrů (IDA), příslušný orgán pro profesi „Stavební expert“ je Úřad dánského podnikání a stavebnictví.

Níže uvádíme odkazy na aplikaci postupů uznávání a požadavky na dokumentaci u těchto dvou profesí:

Certifikovaný stavební inženýr:
http://le.iu.dk/DetailEN.aspx?aIdErhverv=58

Stavební expert:
http://le.iu.dk/DetailEN.aspx?aIdErhverv=123

Uznávání odborné kvalifikace českých občanů se v Dánsku řídí směrnicí 2005/36/ES o uznávání zahraničních kvalifikací. Občan EU , který si přeje pracovat v Dánsku v profesi regulovaného povolání, najde dále obecné informace o uznání pravidel a postupů pro občany EU na webových stránkách:
http://en.iu.dk/recognition/regulated-professions/authorisation-under-e….

Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace než výše uvedené, kontaktujte:

Mr. Morten Andersen
vedoucí sekce dánského kontaktního místa pro směrnici 2005/36/ES o uznávání zahraničních kvalifikací

Tf: +45 33926241
Email: tmi@iu.dk

Danish Agency for International Education
Fiolstræde 44
DK-1171 Copenhagen K

Tf: +45 3395 7000
Fax: +45 3395 7001
Email: iu@iu.dk
www.iu.dk