Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace staveb

Dokumentace staveb

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jindřich Pater
Hlavní odborné téma – program akce
V elektronickém profesním informačním systému PROFESIS je od r. 2014 zařazena metodická pomůcka A 3.19 Dokumentace staveb.
Pro r. 2016 je připravována ve spolupráci se SVI ČKAIT aktualizace této elektronické pomůcky, tak aby zahrnovala změny v právních předpisech k výstavbě od doby jejího vzniku. Pomůcka bude v omezeném počtu, na základě rozhodnutí Ediční rady ČKAIT, vydána i knižně pro zlepšení využitelnosti u autorizovaných osob pro jejich jednání s úřady.
Prezentace pomůcky A 3.19 provede účastníky semináře úskalími paragrafů zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho 14 novelách od data účinnosti 1. 1. 2017. Spolu se stavebním zákonem je v této oblasti nejpodstatnější prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která ve spojení s tímto zákonem upřesňuje rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace jednotlivých etap projednávání stavebního záměru v územní řízení, ve stavebním řízení a v přechodu stavby do užívání.


Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V elektronickém profesním informačním systému PROFESIS je od r. 2014 zařazena metodická pomůcka A 3.19 Dokumentace staveb.
Pro r. 2016 je připravována ve spolupráci se SVI ČKAIT aktualizace této elektronické pomůcky, tak aby zahrnovala změny v právních předpisech k výstavbě od doby jejího vzniku. Pomůcka bude v omezeném počtu, na základě rozhodnutí Ediční rady ČKAIT, vydána i knižně pro zlepšení využitelnosti u autorizovaných osob pro jejich jednání s úřady.
Prezentace pomůcky A 3.19 provede účastníky semináře úskalími paragrafů zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho 14 novelách od data účinnosti 1. 1. 2017. Spolu se stavebním zákonem je v této oblasti nejpodstatnější prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která ve spojení s tímto zákonem upřesňuje rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace jednotlivých etap projednávání stavebního záměru v územní řízení, ve stavebním řízení a v přechodu stavby do užívání.