Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dotační program Nová zelená úsporám v roce 2015

Dotační program Nová zelená úsporám v roce 2015

 

Odborná konference Nová zelená úsporám v roce 2015

 

ČKAIT pořádal ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR odbornou konferenci k programu Nová zelená úsporám v roce 2015 k tématu 2. výzvy pro rodinné domy a 1. výzvy pro bytové domy v Praze (14. 4. 2015, Masarykova kolej ČVUT, Praha)

Na konferenci vystoupili představitelé státní správy, přední odborníci z akademické sféry, stavební praxe a nevládních organizací v sektoru stavebnictví.
Odborný program byl sestaven za podpory MŽP ČR a SFŽP ČR.

Účastníci konference se dozvěděli, jak nejlépe využít dotační program pro zvýšení kvality svého bydlení. Odborníci představili detaily programu, vhodná stavební a technická řešení podle požadovaných parametrů s ohledem na jejich efektivnost.

Akce byla zařazena do V. cyklu programu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (2013 – 2015) – akreditace 1 bod.

Prezentace a záznamy přednášek najdete na www.ckait.cz/novazelenausporam

 

Vyhledávání projektantů a dodavatelů Nová zelená úsporám

 
Vyhledávání kontaktů na projektanty a dodavatele Nová zelená úsporám můžete prostřednictvím ČKAIT databáze Expert - http://www.ckait.cz/expert Ve specifické formě výkonu činnosti si můžete vybrat jednu, obě či více variant a potom vyhledat výsledek splňující vaše parametry. Podrobné informace včetně telefonních a emailových kontaktů najdete u autorizované osoby pod odkazem VÍCE. Seznam je stále dopňován.