Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Středisko informačních technologií ČKAIT

ObrázekStředisko informačních technologií má na starost správu a další rozvoj počítačové sítě. Především vnitřní metalický intranet, ale také stále více užívanou bezdrátovou WIFI síť. Spravuje server, který je pro Komoru zejména emailovým a doménovým serverem. Zajišťuje správu telefonní ústředny a telefonních stanic v budově Komory. Spravuje výpočetní techniku zaměstnanců Komory v Sokolské 15. Zajišťuje výběr a nákup výpočetní techniky pro oblastní kanceláře. Dále je středisko správcem webové prezentace ČKAIT na adrese www.ckait.cz (např. nejnavštěvovanější databáze autorizovaných osob, velmi žádané otázky a odpovědi k Zelená úsporám nebo Eurokódům atd.) Technologicky je služba cloud computing a je provozována pro vnitřní potřebu orgánů a zaměstnanců Komory. Středisko také poskytuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti zmíněných spravovaných systémů. Správu členů, kteří budou mít zájem o zařazení pod Rámcovou smlouvu ČKAIT se společností T-Mobile a.s. poskytující úsporu cen hlasových a datových služeb.


Vedoucí střediska:
Jan Jendruščák
Tel.: 227 090 217
E-mail: jjendruscak@ckait.cz

Petr Javorik
Tel.: 227 090 218
E-mail: pjavorik@ckait.cz

ČKAIT
Vytvořeno: 01. 11. 2023

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

ČKAIT
Vytvořeno: 21. 02. 2020

Elektronický deník autorizované osoby

ČKAIT
Vytvořeno: 21. 02. 2013

Databáze Expert

ČKAIT
Vytvořeno: 15. 05. 2012

Systém stavebně technické prevence