Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webové stránky Komory budou archivovány Národní knihovnou ČR

Webové stránky Komory budou archivovány Národní knihovnou ČR

Obrázek Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků uzavřela smlouvu s Národní knihovnou České republiky o poskytování elektronických online zdrojů. Webové stránky Komory budou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Budou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.