Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Elektronický deník autorizované osoby

Elektronický deník autorizované osoby

Středisko IT vytvořilo po technické stránce elektronický deník autorizované osoby. Představenstvo schválilo technické řešení v listopadu 2019 a Dozorčí rada (DR) vytvořila pravidla pro přechod z papírové verze na elektronickou verzi od 1. 1. 2020. Pro osoby, které chtějí používat nadále papírový deník se nic nemění. Osoby, které chtějí začít používat elektronickou verzi, musí postupovat podle pravidel DR a po "uzavření deníku" dostanou od své oblastní kanceláře přihlašovací údaje do elektronické verze dostupné na adrese http://denik.ckait.cz