Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická náročnost nízkoenergetických, pasivních a téměř nulových budov. Moderní technologie v oblasti technického zařízení budov. Využívání obnovitelných zdrojů energie.

Energetická náročnost nízkoenergetických, pasivních a téměř nulových budov. Moderní technologie v oblasti technického zařízení budov. Využívání obnovitelných zdrojů energie.

Druh akce
seminář
Trvání
6 hod
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, studenti, pracovníci stavebních úřadů, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zdeněk Lanz
Přednášející (pracoviště)
doc. Jan Pokorný, ENKI o. p. s. Třeboň; Ladislav Jakl, IVK o. p. s.; Dr. Luboš Motl; Ing. Hynek Beran, člen NEK II ČSEN; prof. Jan Tywoniak, ČVUT; : prof. Karel Kabele, ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
Energie slunce a vliv člověka na jeho distribuci; Jakou barvu má naše planeta? ; Zdroje energie na Zemi a spotřeba energie na Zemi ; Budovy s velmi nízkou energetickou náročností ; Technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Moderní technologie v oblasti technického zařízení budov. Využívání obnovitelných zdrojů energie.