Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technická zařízení budov

Technická zařízení budov

Druh akce
Postgraduální výukový kurz
Trvání
4 dny, vždy od 8-17h
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
zaměstnanci Metrostav a.s.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Vytištěné přednášky v power pointu pro poznámky účastníků
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
1. den - Zdravotní technika (přednášky) + exkurze suterén budovy A na FSv (zásobování objektu pitnou a požární vodou, tlaková pásma, přečerpání odpa. vod)
2. den - Vytápění (přednášky) + exkurze budovy D na FSv (výměníková stanice)
3. den - Větrání a klimatizace (přednášky) + exkurze budova C na FSv a garáže FA (vštrání poslucháren FSv a FA, garáže)
4. den - Chlazení, inteligentní budovy (přednášky) + práce v laboratořích (měření a hydraulika otopných soustav, klimatická komora)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Technická zařízení budov - odborné přednášky z oblasti zdravotní techniky, vytápění, větrání, chlazení a vnitřního prostředí budov formou samostatných výukových bloků doplněných o diskusi a odborně vedené exkurze do prostorů se zařízením TZB.