Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Estonsko

Estonsko

V Estonsku jsou regulované jenom některé technické činnosti, netechnické regulované nejsou - mezi ně patří i inženýři. Technické činnosti jsou regulovány za předpokladu zabezpečení veřejné bezpečnosti a jsou úzce spjaty s licencí společnosti, která činnost provádí. Dle platných zákonů musí mít společnost, která provádí výstavbu (budovy, plynárny, výtahy, atd.) " zodpovědného specialistu" pro konkrétní činnost (aby si společnost splnila právní a bezpečnostní požadavky kladené státem). I když Estonsko má poměrně málo regulovaných povolání, existuje větší počet regulovaných činností souvisejících s nutností mít "zodpovědného specialistu" ve společnosti - firmě, která stavbu provádí. Z těchto důvodů profesní kvalifikace těchto osob musí být v souladu s právními předpisy. Jinými slovy, pozice "zodpovědného speciality" je regulována.

Instituce, které se na registraci regulovaných činností podílejí:

  • Ministerstvo hospodářských věcí a komunikací (registruje ekonomické činnosti a licence společností, kterých činnost spadá pod toto ministerstvo)
  • Sbor technického inspektorátu Ministerstva hospodářských věcí a komunikací ( vydává osvědčení technické způsobilosti k registraci pro hodnocení kvalifikace)

Další informace a kontaktní údaje: http://www.archimedes.ee/enic/index.php

Tiia Raudma (Ms)
Estonian National Coordinator for the recognition of professional qualifications
Ministry of Education and Research
Munga, 18
EE - 50088 TARTU

tel.: 00 372 735 0228
email: tiia.raudma@hm.ee

Estonian ENIV/NARIC Office
Gunar Vaht (Mr)
EE-TALLINN

email: gunnar@archimedes.ee