Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Eurokód č. 7 - navrhování geotechnických konstrukcí

Eurokód č. 7 - navrhování geotechnických konstrukcí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti základů staveb a architekti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
RNDr. Ivo Novosad
Přednášející (pracoviště)
RNDr. Ivo Novosad
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvod k normě Evropského společenství ČSN P (ENV 1997 –1) Eurokód č. 7 – Navrhování
geotechnických konstrukcí
2. Zásady a pravidla (bezpečnost staveb)
3. Geotechnická kategorie - vazba na územní řízení, stavební řízení, podrobnost projektové dokumentace a finanční toky
4. Zpráva o průzkumu základové půdy
5. Výběr geotechnických parametrů
6. Geologická rizika a EC č. 7
7. Změny geometrie území
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář blíže představí normu Evropského společenství Eurokód č. 7, týkající se navrhování geodetických konstrukcí a přinese kostru komplexního řešení při navrhování geotechnických konstrukcí v pozemním stavitelství podle normy Eurokód č. 7. Všichni posluchači tak budou na úvod seznámeni s náplní nového oboru „Geologie pro pozemní stavitelství", bude jim přiblížena odpovědnost projektanta při postupu podle EC 7 a také nová úloha geologa jako spolupracovníka projektanta (ne rádce) a odpovědnost geologa za rozpoznání geologických rizik včas. Seminář bude informovat o nových metodách při monitoringu technické a stavební infrastruktury v území náchylných k svahovým pohybům před výstavbou, během výstavby a po ní (a také zpětně až dvacet let) a investičních rizicích ze strany investora pokud není postupováno podle EC 7.