Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Geosyntetika v geotechnice 2015 - Konstrukční systémy pro opěrné zdi a strmé svahy

Geosyntetika v geotechnice 2015 - Konstrukční systémy pro opěrné zdi a strmé svahy

Pořadatel

Druh akce
Odborný seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, investoři, přípraváři, pracovníci realizace z dopravního a pozemního stavitelství, geotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Souhrn informací z přednášek, informační texty o opěrných zdech a strmých svazích
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Lumír Miča, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Přednášející (pracoviště)
Martin Kašpar (GEOMAT s.r.o.); Pavel Klimeš (GEOMAT s.r.o.); Petr Hubík (GEOMAT s.r.o.); Kristina Nachneblová (GEOMAT s.r.o.); Ján Lajčák (GEOMAT s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
Princip vyztužených zeminových konstrukcí, srovnání s tradičními technologiemi. Tvary opěrných konstrukcí, přehled systémů, volba typu líce. Výpočty konstrukcí z vyztužené zeminy (metody, software). Zásady navrhování. Postupy výstavby a technologické souvislosti.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konstrukční systémy pro opěrné zdi a strmé svahy z vyztužené zeminy – přehled systémů, navrhování opěrných zdí, výpočty a řešení stability strmých svahů, jejich zpevňování a sanace sesuvů svahů.