Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2015

Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2015

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, odborná stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Šála CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Šála CSc., Ing. Marcela Jurečková SEI, Ing. Jakub Hrbek SFŽP, Ing. arch. Ondřej Šefců NPÚ a další. Přesná struktura přednášejících je uvedena v pozvánce.
Hlavní odborné téma – program akce
Zákonné požadavky na energetickou efektivnost historických budov; Nová zelená úsporám a historické budovy; Atypické úpravy energetické efektivnosti památkových objektů; Odpovědné hospodaření s energiemi z hlediska architektonického dědictví; Anglické dvorky a vnější plošné dutiny – jejich účinnosti při snižování vlhkosti zdiva; S respektem k minulosti, s pohodlím v přítomnosti; Omítka odolná proti růstu mikroorganizmů a zároveň šetrná k životnímu prostředí; Vnitřní zateplení budov; Rekonstrukce historických keramických obkladů; Tepelná ochrana historických budov – rovnováha zdravého vnitřního prostředí a základu energetické efektivnosti; Zdravé vnitřní prostředí při revitalizaci historických škol; Provádění a hranice možností zateplení hrázděných staveb dle WTA; Význam zvyšování povědomí o možnostech zlepšování energetické efektivnosti historických budov; Komplexní revitalizace průmyslového okrsku s ohledem na památkovou hodnotu energetickou efektivitu – areál Fronius ve Welsu; Zahraniční zkušenosti se zvyšováním energetické efektivnosti historických budov
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem konference je sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče, energetické náročnosti a tepelné ochrany budov.
Hledat koncepční, technologická, konstrukční a materiálová řešení pro efektivní snižování energetické náročnosti historických budov,
respektující jejich památkovou a tepelnou ochranu. Navazuje na konference Tepelná ochrana historických budov 2006, 2010
a Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014.