Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2016

Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2016

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, odborná stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Elektronická verze sborníku
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Šála CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing, Jiří Šála CSc., Ing, Vladimír Sochor, Ing Jakub Hrbek, Ing. Pavel Šťastný CSc., Ing. Anna Součková a další. Přesná struktura prezentujících je uvedena v pozvánce.
Hlavní odborné téma – program akce
Koncepční přístupy při řešení soudobého užívání historických budov. Památkově a energeticky vhodné úpravy historických budov. Řešení energetické efektivnosti historických budov v praxi.

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem konference je zajistit plnohodnotné užívání historických budov se zdravým vnitřním prostředím a energetickou efektivností při respektování památkové ochrany. Sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče, stavebníků a projektantů úprav historických budov. Navazuje na konference Tepelná ochrana historických budov 2006, 2010, Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014 a Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2015.